Wykładowcy

Gość specjalny

Prof. Mariano Rocabado

TEMATY WYKŁADÓW: Bóle głowy i twarzy o podłożu szyjnym. Jądro rdzeniowe nerwu trójdzielnego. Ocena obiektywna. Dynamiczna tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości, Protokół Rocabado dla synowialnego stawu skroniowo-żuchwowego, C1 i C2. Kąt wyrostka kolczystego C2. Leczenie dzieci i dorosłych z rozpoznaniem asymetrii twarzy oraz bólów w obrębie głowy i twarzy. Studium przypadków. Ortopedyczna terapia manualna w leczeniu przemieszczenia i zniekształceń krążka stawowego.

CZYTAJ CV

Kierownik naukowy

dr hab. n. med. Jan Pietruski
specjalista protetyki stomatologicznej

TEMAT WYSTĄPIENIA :Relacja centralna – św. Graal czy codzienność? Diagnostyka funkcjonalna w wielospecjalistycznym leczeniu stomatologicznym.

CZYTAJ CV

Ortodoncja

dr n. med. Joanna Mrowiec,
specjalista ortodoncji

TEMAT WYSTĄPIENIA: Współpraca ortodonty i fizjoterapeuty w leczeniu ortodontycznym z uwzględnieniem zaburzeń czynności stawu skroniowo-żuchwowego. Rejestracja relacji centralnej we współpracy ortodonty i fizjoterapeuty. Procedura i wyniki badań.

CZYTAJ CV


dr Katarzyna Wiśniewska,
specjalista ortodoncji

TEMAT WYSTĄPIENIA: Rola centralnej relacji wyrostka kłykciowego w leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym.

CZYTAJ CV


dr Małgorzata Kowalczyk,
specjalista stomatologii ogólnej i estetycznej

TEMAT WYSTĄPIENIA: Współpraca ortodonty i fizjoterapeuty w leczeniu ortodontycznym z uwzględnieniem zaburzeń czynności stawu skroniowo-żuchwowego. Rejestracja relacji centralnej we współpracy ortodonty i fizjoterapeuty. Procedura i wyniki badań.

CZYTAJ CV

 Chirurgia

dr n. med. Marcin Wiśniewski,
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

TEMAT WYSTĄPIENIA: Rola centralnej relacji wyrostka kłykciowego w leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym.

CZYTAJ CV

 Logopedia

mgr Agnieszka Borowiec

TEMAT WYSTĄPIENIA: Sprzężone zaburzenia w rejonie układu orofacjalnego. Protokół postępowania logopedycznego w zespole ortodonta – fizjoterapeuta – logopeda.

CZYTAJ CV

Terapia manualna

dr n. med. Janina
Słobodzian-Rakowska

TEMAT WYSTĄPIENIA: Związek systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego z reakcjami psychosomatycznymi organizmu.

CZYTAJ CV


dr n. wf Andrzej Rakowski

TEMAT WYSTĄPIENIA: Związek systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego z reakcjami psychosomatycznymi organizmu.

CZYTAJ CV

Fizjoterapia

mgr Beata Kaczmarek

TEMAT WYSTĄPIENIA: Współpraca ortodonty i fizjoterapeuty w leczeniu ortodontycznym z uwzględnieniem zaburzeń czynności stawu skroniowo-żuchwowego. Rejestracja relacji centralnej we współpracy ortodonty i fizjoterapeuty. Procedura i wyniki badań.

CZYTAJ CV


mgr Łukasz Kaczmarek

TEMAT WYSTĄPIENIA: Współpraca ortodonty i fizjoterapeuty w leczeniu ortodontycznym z uwzględnieniem zaburzeń czynności stawu skroniowo-żuchwowego. Rejestracja relacji centralnej we współpracy ortodonty i fizjoterapeuty. Procedura i wyniki badań.

CZYTAJ CV