Program

Sobota

8:15

 

9:00

 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 

OFICJALNE OTWARCIE

9:30

Prof. Mariano Rocabado

Bóle głowy i twarzy o podłożu szyjnym. Jądro rdzeniowe nerwu trójdzielnego. Ocena obiektywna. Dynamiczna tomografia komputerowa wysokiejrozdzielczości, Protokół Rocabado dla synowialnego stawu skroniowo-żuchwowego, C1 i C2. Kąt wyrostka kolczystego C2.

11:30

Joanna Mrowiec, Małgorzata Kowalczyk,
Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek

Współpraca ortodonty i fizjoterapeuty w leczeniu ortodontycznym z uwzględnieniem zaburzeń czynności stawu skroniowo-żuchwowego. Rejestracja relacji centralnej we współpracy ortodonty i fizjoterapeuty. Procedura i wyniki badań.

13:00 LUNCH
14:00

Prof. Mariano Rocabado

Leczenie dzieci i dorosłych z rozpoznaniem asymetrii twarzy oraz bólów w obrębie głowy i twarzy. Studium przypadków.

15:30 PRZERWA
16:00

Agnieszka Borowiec

Sprzężone zaburzenia w rejonie układu orofacjalnego. Protokół postępowania logopedycznego w zespole ortodonta – fizjoterapeuta – logopeda.

17:00 ZAKOŃCZENIE
20:00 BANKIET

Niedziela

8:00

 

 

9:15

Prof. Mariano Rocabado

Ortopedyczna terapia manualna w leczeniu przemieszczenia i zniekształceń krążka stawowego.

Janina Słobodzian-Rakowska, Andrzej Rakowski

Związek systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego z reakcjami psychosomatycznymi organizmu.

10:45 PRZERWA
 11:15

Katarzyna Wiśniewska, Marcin Wiśniewski

Rola centralnej relacji wyrostka kłykciowego w leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym.

12:15 PRZERWA
13:15

Jan Pietruski

Relacja centralna – św. Graal czy codzienność?
Diagnostyka funkcjonalna w wielospecjalistycznym leczeniu stomatologicznym.

14:45

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI